rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
Archiwum newsów - marzec 2015

Całe wydarzenie miało miejsce w Bielsku-Białej w dniu 17.03.2015roku.

Tłumów nie było, ani najmniejszej nawet demonstracji.

Jedną z malowniczych uliczek miasta zatarasował hołubiony przez lokalnych działaczy PO autobus z makulaturą propagandową i olbrzymim zdjęciem Bronisława Komorowskiego.

"Bronkobus" stanął w poprzek ulicy i mimo, że jest tam zakaz wjazdu i zakaz postoju, to ani Straż Miejska stolicy Podbeskidzia, ani Policja nie ukarała kierowcy mandatem.

Przypadkowo przechodziłem tamtędy i pomyślałem, że warto zapytać Bronisława Komorowskiego kiedy wybiera się na emeryturę?

Niestety Prezydenta R.P. nie było ani w Bronkobusie, ani przed autobusem, ani za autobusem. Popatrzyłem jeszcze dla pewności na dach tego olbrzymiego pojazdu, ale tam też go nie było.

Byli tylko wokół Bronkobusa posłowie i lokalni aktywiści PO zobowiązani przez baronów koalicji rządowej do zrobienia sztucznego zbiegowiska jako przynęta dla naiwnych w ramach kampanii wyborczej.

Pewien baron PO wytłumaczył mi, że:...." Bronisława Komorowskiegp nie ma, bo ma ważniejsze sprawy w stolicy, a mieszkańcom Bielska-Białej powinien wystarczyć jego portret na autobusie i....ulotki dostępne w Bronkobusie za darmo!"


Jeden z przechodniów, który usłyszał to pouczenie powiedział potem do mnie, że on na Bronkobus nie będzie głosował, a jeśli Bronisław Komorowski nie potrzebuje głosów mieszkańców Podbeskidzia, to są przecież inni kandydaci na których można zagłosować.

A ja sobie myślę, że po demonstracjach anty-Komorowskich na Południu Polski sztab wyborczy kandydata PO doszedł do wniosku, że tak jak za dawnych czasów najważniejsze jest, aby było jak najwięcej portretów władcy we wszystkich miejscowościach, a jak będzie jeździł po Polsce "Bronkobus" przynęta bez Prezydenta, to przeciwników zniechęci się do jakichkolwiek protestów, bo kto będzie krzyczał:..." precz z autobusem"?

Rajmund Pollak
2015-03-26 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Poważny upadek dla miasta przynosi agresja moskiewska w 1655roku, gdy wkroczyła armia cara Aleksandra.

Rosjanie wymordowali wtedy w Wilnie ponad 25.000 Polaków, czyli ok.30% wszystkich mieszkańców. Niewielu współczesnych historyków pisze o tej potwornej rzezi, a żaden reżyser polski nie stworzył filmu o tych bolesnych w naszych dziejach wydarzeniach. Okupacja rosyjska trwała 6lat. Dopiero w 1660-roku Wilno odbiły wojska Michała Kazimierza Paca.

Wilno, zwane przez podróżników Florencją Północy, stało się w XVIII wieku dla Żydów Jerozolimą Północy dzięki jednej z najważniejszych na świecie szkole talmudycznej!

Wileńszczyzna miała tak zasadnicze znaczenie dla niepodległości Rzeczpospolitej, że w Konstytucji 3 Maja 1791roku ustanowiono jednolitość Polski z całkowitym pominięciem legislacyjnego bytu Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Ideologia asekurantyzmu i braku prawdziwego poczucia patriotyzmu doprowadziła do tak wielkiego zakłamania, że od czasów PRL aż po dzień dzisiejszy pomijany jest ten historyczny fakt, że to właśnie Konstytucja 3.Maja była aktem prawnym, który potwierdzał polskość całej Wileńszczyzny i szeregu innych regionów Kresów Rzeczpospolitej!

Niewielu współczesnych historyków maucza o tym, że konstytucja 3.Maja 1791roku sankcjonowała przekształcenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów w jednolitą i niepodzielną Polskę.


Bardzo chwalebną kartę historii naznaczyło Wilno w okresie Powstania Kościuszkowskiego.

Już pod koniec kwietnia 1794roku wyparto z Wilna Rosjan. Potem ponownie w lipcu tego samego roku obrońcy odparli atak armii moskiewskiej, dowodzonej przez generała Dejewa.
Po trzecim rozbiorze Polski w 1795roku, Wilno wcielono do Rosji.
Staje się ono stolicą guberni.

Warto przytoczyć w tym miejscu tajny punkt konwencji z 26 stycznia 1797 r., podpisany w Petersburgu przez przedstawicieli Austrii, Prus i Rosji, który przewidywał zniknięcie Polski po wieczne czasy. Cytuję: „Gdy przez obydwa dwory cesarskie, jak również przez Jego Królewską Mość Króla Pruskiego, uznana została konieczność uchylenia wszystkiego, co może

nasuwać wspomnienie istnienia Królestwa Polskiego, skoro uskutecznione zostało unicestwienie tego ciała politycznego, przeto wysokie strony, zawierające umowę, postanowiły i zobowiązują się odnośnie do trzech dworów, nie zamieszczać w tytule miana i nazwy łącznej Królestwa Polskiego, która zostanie odtąd na zawsze skasowana."

Współcześni historycy zarówno niemieccy jak rosyjscy, austriaccy i niestety również większość polskich, starannie przemilczają fakt, że po raz pierwszy określono w traktatach międzynarodowych plany unicestwienia Polski już w XVIII wieku! Zagłada Narodu Polskiego stała się dla Rosji, Prus i Austrii priorytetem polityki międzynarodowej i usankcjonowano ją zbrodniczą konwencją, zawierającą ustalenie o..... „skasowaniu na zawsze".

Dlatego trzeba przypominać dzieje Kresów, bo w XXI wieku zarówno rządy R.P. jak i większość elit wyższych uczelni w Polsce zachowuje się tak, jakby świadomość polskości Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej została już... skasowana na zawsze.

Warto wiedzieć, że na początku XIX wieku w okupowanym przez moskali Wilnie mieszkało zaledwie 2% Litwinów, 1% Niemców, 1% Białorusinów, ok. 3% Rosjan, (włączając w tę liczbę moskiewskich żołdaków i carskich urzędasów), ok. 50% Polaków i ok.40% Żydów, a także pewien odsetek Ormian, Tatarów i innych narodowości.

Wilno odżyło polskością w okresie wojen napoleońskich. 28 czerwca 1812roku wkroczyły tutaj przez Bramę Trocką oddziały podległe cesarzowi Francji pod dowództwem Dominika Radziwiłła. Natomiast Napoleon Bonaparte wjechał do Wilna przez Ostrą Bramę. W okresie od 28 czerwca do 16lipca 1812 Wilno stało się praktycznie centrum politycznych wydarzeń dla całej Europy, bo przybyli tutaj wysocy rangą przedstawiciele Prus, Saksonii, Badenii, Austrii, Danii, USA. W Pałacu Paców zamieszkał Joachim Murat król Neapolu i dowódca kawalerii.
Na Placu Ratuszowym
Odbywały się defilady wojskowe dla uczczenia zwycięstw Napoleona w Rosji z udziałem oddziałów francuskich, polskich, niemieckich i litewskich.

14 września 1812roku przy walnym udziale Polaków Wielka Armia Napoleona zajęła Moskwę, którą Rosjanie podpalili.
Jednak już 19 października tegoż roku zaczął się wielki odwrót zakończony klęską pod Berezyną. W grudniu Napoleon opuścił swoją własną armię, a resztki wojsk dotarły do Wilna. W promieniu 100km wokół Wilna zginęło w walkach ok.40.000 żołnierzy Wielkiej Armii Napoleona. Wkraczający 10grudnia 1812roku do miasta Rosjanie nie znali pardonu i mordowali nie tylko trójkolorowych, ale również Polaków i Litwinów.

W latach dwudziestych XIX wieku działało w Wilnie szereg organizacji niepodległościowych m.in.: Związek Patriotyczny, organizacje Filomatów i Filaretów. W 1823roku nastąpiła fala aresztowań i więziono m.in. Adama Mickiewicza.

Mieszkańcy grodu nad Wilią licznie uczestniczyli w Powstaniu Listopadowym w 1831 roku Rosjanie zawiesili działalność większości Wydziałów Uniwersytetu Wileńskiego pozostawiając do 1842roku tylko Wydział Medyczny i Teologiczny.

W 1861 roku rosyjski namiestnik wprowadził stan wojenny w Królestwie Polskim. Terror zapanował tak okrutny, że w 1863roku wybuchło Powstanie Styczniowe. W okolicach Wilna toczyły się zacięte walki. Pacyfikacji miasta dokonał moskiewski generał-gubernator Michaił Murawjow którego określono symptomatycznym przydomkiem „Wieszatiel".

Polskich patriotów mordowano publicznie i dawna stolica niepodległego niegdyś państwa została zapełniona szubienicami.

Wynik tych zbrodni rosyjskich był taki, że populacja Polaków w Wilnie odnotowana w spisie ludności z 1897roku spadła do 39%.

Ciąg dalszy nastąpi

Rajmund Pollak
2015-03-21 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)
Gdy otrzymałem wyższy rachunek za gaz mimo deklarowanych przez Ministerstwo Gospodarki obniżek cen gazu poczułem się ordynarnie oszukany. Zwróciłem się do Ministerstwa Gospodarki z zastrzeżeniami, że odpowiedź, którą otrzymałem w styczniu b.r. na temat rzekomego potanienia gazu jest niepełna, gdyż ukryto przed opinią publiczną, faktyczną podwyżkę cen !

Poprosiłem o wyjaśnienie m.in.:

1. Kto w Ministerstwie Gospodarki zatwierdził podwyżki cen?
2. Jakimi przyczynami merytorycznymi PG NiG uzasadnia podwyżki abonamentu przy spadających cenach światowych gazu?

Otrzymałem wielce pokrętny elaborat pełen pretensji, ale przy okazji wyszło szydło z worka, bo okazało się, że abonament wprawdzie nie wzrasta, ale podrożały tzw. opłaty sieciowe!

Oto pełna treść odpowiedzi:

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki 1

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki 2

Jakie wnioski płyną z tego elaboratu Ministerstwa Gospodarki?

Abonament wprawdzie nie wzrósł, ale....opłaty sieciowe drożeją od 3% do 6,4%. Zatem Polacy zapłacą w 2015roku wyższe rachunki za gaz ziemny mimo taniejącego na świecie paliwa. Z łaski na uciechę PGNiG i Ministerstwo Gospodarki puściło w media radosną informację, że gaz tanieje od o,8% do 1,8%, natomiast zapomniało dodać, że opłaty sieciowe drożeją od 3% do 6,4% !

Zatem bilansując całą tę politykę koalicji PO-PSL dowodzonej przez... „Bronkobus", to każdy Polak w 2015roku będzie płacił rachunki za gaz wyższe od 2,2% do 5,6%! Najbardziej humorystyczne jest wyjaśnienie Ministerstwa, że:.... „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego".....

Czy w związku z tym w ogóle jest nam jeszcze potrzebne jakieś Ministerstwo Gospodarki, które zatrudnia setki urzędasów tylko po to, aby posłusznie realizowali dyrektywy ...... Eurosojuza?

Rajmund Pollak

2015-03-14 | Dodaj komentarz
Hyb
2015-03-15 01:01:37
Gaz mamy z Rosji. Najdroższy w Europie. Bo tak nam Gazprom ceny wyśrubował w odwecie.

Warto wymienić również pozostałe historycznie polskie województwa.
Z Królestwem Węgierskim graniczyło niegdyś woj. krakowskie z miastami: Kraków, Nowy Sącz, Żywiec, Biała, Żory, Częstochowa oraz starostwo spiskie z miastami Lubowia i Lewocza. Natomiast na granicy Królestwa Czeskiego znajdowało się woj. sieradzkie z miastami: Sieradz, Radomsko, Wieluń i Piotrków , woj. kaliskie z miastami Kalisz, Gniezno, Nakło.

Z Saksonią graniczyło woj. poznańskie z miastami: Poznań, Wałcz, Szamotuły, Wieluń, Leszno.

Z Księstwem Pomorskim graniczyło natomiast woj. pomorskie z miastami: Gdańsk, Puck, Tczew, Starogard.

Z kolei z Prusami Książęcymi graniczyły:wspomniane wcześniej woj. pomorskie, woj. malborskie z miastami: Malbork, Elbląg, Sztum, woj. chełmińskie z miastami: Chełmno, Grudziądz, Toruń, Radzyń, a ponadto: woj. płockie z miastami: Płock, Wyszogród, Szreńsk, woj. mazowieckie z miastami: Warszawa, Czersk, Wąsosz, Wizna, Ostrołęka, woj. podlaskie z miastami: Drohiczyn, Brańsk, Bielsk, Rajgród, woj. trockie z miastami: Troki, Kowno, Sejny, Grodno. Nie każdy wie, że były w historii takie czasy, że Grodno aspirowało do roli stolicy Rzeczypospolitej! Natomiast położona nad Niemnem metropolia Kowno - była niegdyś nazywana Zaszczytem Rzeczypospolitej! Obecnie dawne woj. trockie jest podzielone między trzy kraje: Polskę, Białoruś i Litwę. Atrakcją miasta Troki jest nadal Pałac Tyszkiewiczów.

Do Księstwa Kurlandzkiego przylegało woj. wileńskie z miastami: Wilno, Brasław, Święciany.
Nie każdy wie, że w czasach panowania króla Zygmunta Augusta Wilno pełniło w pewnym okresie rolę faktycznej stolicy Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Wilno zaczęło na dobre powstawać dopiero w trzeciej dekadzie XIV wieku, gdy książę litewski Giedymin wysłał listy do miast niemieckich z zaproszeniem, aby Niemcy i Żydzi osiedlali się nad rzeką Wilią.
Archeolodzy odkryli wprawdzie, że ludzie żyli na terenie Wilna już w okresie Mezolitu, jednak pierwsza wzmianka o tym mieście jest udokumentowana dopiero w liście Giedymina do papieża Jana XXII doręczonym w 1323roku. Potem już za panowania Olgierda w 1365roku, Krzyżacy splądrowali i podpalili Wilno.
Na mocy Unii w Krewie z 14 sierpnia 1385roku powołano Unię Polsko-Litewską jednoczącą oba państwa poprzez małżeństwo wielkiego księcia Litwy Jagiełły z królem Polski Jadwigą.
Ostatni punkt aktu wydanego w Krewie stanowi:Książę Jagiełło obiecuje ziemie swoje litewskie i ruskie na wieczne czasy do korony królestwa polskiego przyłączyć" .
W konsekwencji już w 1386roku Litwa stała się częścią Królestwa Polskiego. Tego samego roku utworzono tutaj podporządkowaną Gnieznu rzymskokatolicką Diecezję Wileńską, na której czele stanął biskup Andrzej Jastrzębiec. W 1387roku król Polski Władysław Jagiełło zorganizował w Wilnie uroczystości chrztu Litwy i nadał temu grodowi prawa miejskie na prawie magdeburskim. Niewielu historyków pisze o tym, że w rzeczywistości to nadanie praw miejskich odbyło się w starszym od Wilna mieście Merecz (Merkinė), które dziś już praw miejskich nie posiada!
Od czasów utworzenia PRL przemilcza się w podręcznikach historii zapis ostatniego artykułu Unii Krewskiej, natomiast eksponowana jest Unia Lubelska z lipca 1569roku, na mocy której utworzono Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Skrzętnie skrywanym z kolei przez Litwinów jest fakt, że w 1390roku książę Witold w sojuszu z Krzyżakami dokonał agresji na Wilno, paląc miasto i burząc zamek dolny. Został wtedy zamordowany Krygiełło-rodzony brat króla Władysława Jagiełły. Czyżby już wtedy narodziły się w niektórych elitach litewskich sympatie pro-germańskie?
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Władysław Jagiełło bardziej czuł się jednak Polakiem niż Litwinem!
Trzy lata po zwycięstwie pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło ustanowił województwo wileńskie. Prawa miejskie Wilna potwierdził w 1441roku król Kazimierz IV Jagiellończyk.
Następuje wielki rozwój miasta, powstają liczne cechy rzemieślnicze.
W latach 1503-1522 miasto zostaje otoczone murami obronnymi z 9-ma bramami z najsłynniejszą Bramą Miednicką, zwaną też Ostrą Bramą i 3-ma basztami .

Cudowny Wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej jako jednego z najważniejszych atrybutów Najjaśniejszej Rzeczpospolitej wymaga osobnego omówienia.
Od 1544 roku przebywał w Wilnie ze swoim dworem król Polski Zygmunt II August.
Wtedy, choć tylko przez krótki okres, faktyczną stolicą Polski było Wilno! Czy to tylko tzw. "poprawność polityczna", czy może raczej zwykłe tchórzostwo sprawiają, że współcześnie żaden historyk z tytułem profesorskim lub doktoratem nie naucza na wyższych uczelniach III Rzeczpospolitej, że Polska miała w swojej historii nie trzy, ale cztery stolice, bo najpierw było Gniezna, potem Kraków, następnie Wilno i ponownie Kraków, a dopiero potem Warszawa?!
Miasto Wilno, gdy stało się siedzibą dworu króla Polski Zygmunta II Augusta bardzo się rozwija.
W 1578 roku król Stefan Batory zakłada słynną akademię prowadzoną przez jezuitów - Uniwersytet Wileński.
Miasto staje się bardzo ważnym ośrodkiem myśli naukowej, religijnej i politycznej.

c.d.n.

Rajmund Pollak
2015-03-02 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 533053
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała